За първа година ще бъде връчен приз за чистотата на българския език на името на "Д-р Иван Богоров" В Деня на народните будители ще бъде връчена за първа година награда за чистотата на българския език, съобщиха от община Карлово. Наградата бе учредена по инициатива на Дружението на българските писатели от Розовата долина, кмета на Карлово Емил Кабаиванов и Съюза на Българските писатели в чест на книжовника, журналиста и езиковеда от Карлово д-р Иван Богоров.
Трима писатели, учен и литературен критик са предложени за носител на престижното отличие.Вносители са организации, инициативни комитети и граждани.
По реда на тяхното постъпване те са Георги Ангелов – поет, главен редактор на електронното списание „Литературен свят“, Желяз Кондев – писател, художествена документалистика, Георги Йорданов Балабанов – писател, член на УС на СНБП, за цялостен принос в направление „Литературни произведения“, Благовеста Йорданова Касабова – литературен критик, историк и публицист, Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова – цялостен принос в направление „Научни изследвания“ и Светослав Цветков – писател.
Според статута на наградата с нея се удостояват български и чужди автори за произведения на български език, с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния език, завещан ни от д-р Иван Богоров.
Награда „Д-р Иван Богоров“ ще се присъжда всяка година за цялостен принос или отделни творби в няколко направления - литературни произведения, литературна критика, публицистика и научни изследвания.
Призът е грамота, метална статуетка и парична премия от 1000 лева.