Възстановиха разкопките на Тракийския селищен център край карловското село Васил Левски Проф. Минеков каза, че става въпрос за изключително научно събитие, тъй като откритите експонати към момента свидетелстват, че това е бил най-ранният град свързан с Одриското царство от 6-5 век преди Христа. От началото на тази година археологическият обект е със статут на Национален паметник на културата. Пътят до него се нуждае от ремонт. За него се очаква Община Карлово да кандидатства по проект.


Археологическите разкопки се извършват под ръководството на директора на Археологически музей Пловдив доц. Костадин Кисьов. До момента са направени теренни сондажи, геофизични измервания и изследвания на площ от 15 декара. Разкрит е сектор от крепостната стена на Тракийския градски център. В публичното пространство стана известен като Златният град, тъй като покривът е покрит с огромни коринтски керемиди, които са с т. нар. "котешко злато" - съединение, което се добива от района на самото селище.


До момента държавата е отпуснала 27 хиляди лева, а Община Карлово 15 000. Заради артефактите, открити досега, се предполага, че това е най-ранната столица на одрисите, но за да се потвърди, е нужна доста работа, която ще продължи в следващите 3 години. За целта ще е нужно още държавно финансиране:

Проф. Велислав Минеков - министър на културата: „Тази находка ще продължи да бъде разработвана с помощта на доц. Кисьов до момента, в който има пълно изследване, пълни разкрития. В рамките на министерството и неговите финансови възможности ние ще подкрепяме този обект“.

Доц. Костадин Кисьов - директор на Археологически музей Пловдив: „Обектът е много ценен с това, че той не е в градска среда, където имаме по-късни съвременни намеси. Всички квадрови, архитектурни елементи, всичко е на място, т.е ще ни позволи за в бъдеще да направим една възстановка до оригинала и то с оригинални материали. Нашата работа ще бъде съсредоточена и тази година и следващите в разкриване на храмовата постройка, която всъщност е основната“.