Обектът може би ще се превърне в една от най-атрактивните туристически дестинации в България
Започват теренни и геофизични проучвания със специална апаратура на два археологически обекта в землището на карловското село Васил Левски. Доцент д-р Костадин Кисьов – научен ръководител, София Христева – заместник-ръководител и екип геофизици ще проучват тракийски селищен център от V в.пр.Хр. и некропол от елинистичната епоха, съобщиха на пресконференция. Дейностите включват теренни сондажни проучвания и геофизични измервания и изследвания на площ от 15 декара, обхващащи укрепената част на тракийското селище и предполагаемата площ на некропола. До момента археологическият обект е проучен частично, като обхванатата площ е 1 декар. Разкрити са сектор от крепостна стена и основите на храм.
Кметът на община Карлово Емил Кабаиванов посочи, че обектът е приоритетен за общината тъй като съществува бъдеща възможност той да се превърне в ценна и атрактивна туристическа дестинация. "Отделяме средства според възможностите на общината. Министърът на културата Боил Банов в разговор с мен заяви готовност министерството също да финансира проучванията. Те се отнасят за единствения съхранен тракийски град, който според специалисти представлява интерес за световната историческа наука и трябва да бъде видян от всички", каза Емил Кабаиванов.
"Тракийският селищен център е първата столица на Одриското царство и един от двата обекта в страната, които имат огромен капацитет като история", посочи доц.д-р Кисьов. Той припомни, че е работил на терена от 35 декара в периода 1993–2008 година, но епизодично - поради липса на средства. До момента са разкрити основите на храм. В настоящия сезон основно ще бъде проучена укрепената част на селището чрез изследвания в дълбочина, които да установят площта на цитаделата. С геофизичната техника ще бъде определено и точното местонахождение на акропола, поясни археологът. Доцент Кисьов уточни, че работата на терен ще започне в началото на юни, след приключване на техническата подготовка през настоящия месец. Директорите на историческите музеи в Карлово и Клисура – Мария Деянова и Стоян Иванов, както и кметът на с. Васил Левски – Доньо Стоянов, присъствали на пресконференцията, заявиха готовност за пълно съдействие на екипа, ръководен от доц. Костадин Кисьов.
Продължаване на археологическите разкопки и проучване на максимално голяма част от терена около основите на храма са необходими във връзка с подготовка на документацията за даване статут на недвижима културна ценност от национално значение на Тракийския селищен център. С придобиването на този статут, община Карлово ще има възможност да кандидатства по Оперативна програма „Региони в растеж”, която ще финансира инфраструктурен проект за превръщане на обекта в туристическа дестинация.