Националният инициативен комитет, създаден за честванията на 200 години
от рождението на Евлоги Георгиев започва дарителска кампания. Целта е да
бъде възстановена и реставрирана вилата на най-големия дарител, която се
намира в Карлово. Сградата е на повече от 125 години. Тя е общинска собственост и се
намира в съседство с вълнено-текстилната фабрика построена от Евлоги
Георгиев. Вилата е била предназначена за управителя на предприятието и
неговото семейство. През 50-те години се е използвала за детски лагер, а
70-те и 80-те там са били административни канцеларии. Оставена без
обитатели в следващите години бързо започнала да се руши:
Димитър Ахрянов - гл.архитект на община Карлово: "Състоянието беше
изключително тежко, липсата на покривно покритие, което с годините се е
компрометирало до такава степен, че е позволило на снежни навявания
вътре да навлизат и да позволят на подовите конструкции да изгният до
такава степен, че да не могат да държат стените".
В края на миналата година общината започна аварийно спасяване на вилата
със средства от бюджета. Те обаче няма да са достатъчни, за цялостното
възстановяване на сградата:
Емил Кабаиванов - кмет на община Карлово: "Искаме да има една
експозиция музейна за дарителството и заедно със Софийския университет и
неправителствени организации да изпълним със съдържание през цялата
година там да има научни форуми, да идват студенти, докторанти,
професори, хора на науката, които да провеждат форуми така ще изпълним с
още повече съдържание това което братята са ни завещали".
Община Карлово разработва проект и за сградата на вълнено-текстилната
фабрика, която също е дарение от братята Евлоги и Христо Георгиев на
града. Сградата е частната собственост и паметник на културата, но от
години също тъне в разруха:
Емил Кабаиванов: "В началото на лятото ще бъде внесен в Института на
паметници на културата, за да може да получи негово одобрение и съгласно
чл.72 от Закона за културното наследство общината със свои средства да
извърши реставрацията и да ги потърси от собственика на сградата".
Националната дарителска кампания е подкрепена от вицепрезидента Илияна
Йотова и държавни институции. Кулминацията на честванията по повод 200
години от рождението на Евлоги Георгиев ще бъде в началото на октомври .