Зам.министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов и кметът на общината Емил Кабаиванов поставиха печат за валидирането на новото издание. Пощенската марка, чийто автор е художникът Пламен Вълчев вече е част от богатата филателна поредица за Апостола на свободата. Първата марка с колекционерска стойност е от 1929-та по повод 50 годишнината от Освобождението на България. Тиражът на новото издание ще бъде 617 броя:
Ангел Попов - зам.министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: "За да предизвикаме интерес и да бъде силно колекционерска трябва да бъде 617 след това ще предприемем мерки това нещо да се разпространи в по-големи количества. Когато издадем следващото издание по-голям тираж ние ще кажем ние ще кажем защо е 617....."
Според кметът на общината целта на валидирането на пощенската марка е спомена за Левски да бъде запазен жив и да се предава на бъдещите поколения:
Емил Кабаиванов - кмет на община Карлово: "Съдбата на България зависи от нашите общи, задружни усилия братя това е казал Апостола, просто, ясно и категорично".
Следващия по - голям тираж на пощенската марка ще бъде предназначен за Полша. Интерес към ценното издание вече има и от много европейски страни.