Общинският съвет в Карлово учреди национална награда на името на големия български книжовник, писател и преводач д-р Иван Богоров. Призът ще се присъжда за цялостен принос в литературата и научни изследвания или за отделни творби. Наградата ще се връчва в деня на народните будители - 1-ви ноември. Д-р Иван Богоров е един от най-значимите творци на Българското възраждане. Негово дело е издаването на първия вестник у нас "Български орел". Той е автор на първата българска граматика и на първите френско - български и българо-френски речници:
Мария Деянова - директор на Исторически музей в Карлово: "Благодарение на тези негови идеи вижданията му за развитието на България, за запазването на езика на културата, на традициите на българите е един от тези, които тласка цялото общество напред за превръщането ни в една модерна европейска нация".
До 15 септември държавни институции, граждански сдружения и физически лица могат да направят своите предложения за носител на наградата. Освен като израз на почитта към големия български книжовник наградата ще са дава и за опазване чистота на българския език:
Антон Минев - зам.кмет на Карлово: "Ние трябва да се стараем по всякакъв начин да предпазваме нашия език, а той е много богат като речников фонд. Мисля, че ще има много автори, които могат да получат тази награда..."
Съучредители на националната награда са Съюза на българските писатели и Дружеството на писателите в Карлово.Наградата ще се присъжда в няколко направления, сред които литературни произведения, литературна критика, публицистика и научни изследвания.