Тракийският селищен център край село Васил Левски е приоритетен обект за Карлово и на него се гледа като бъдеща възможност за превръщане на района в ценна и атрактивна туристическа дестинация. Общината отделя средства, доколкото позволява бюджетът.
Припомняме, че министърът на културата Боил Банов също изрази готовност държавата да финансира проучванията. Те се отнасят за единствения съхранен тракийски град, който според специалисти представлява интерес за световната историческа наука и трябва да бъде видян от всички. Проучванията са под ръководството на доц. Костадин Кисьов - директор на Регионален археологически музей - Пловдив.
Кметът д-р Кабаиванов уверява, че след приключване на геофизичните проучвания в края на настоящия месец, общината съвместно с доц. Кисьов ще подготви документацията за даване статут на недвижима културна ценност от национално значение на Тракийския селищен център. С придобиването на този статут се дава възможност за кандидатстване с инфраструктурен проект по Оперативна програма „Региони в растеж”, която да финансира превръщането на обекта в туристическа дестинация.
Теренните и геофизични проучвания на тракийскя център от V век преди Христа и некропола от елинистичната епоха станаха възможни благодарение на отпуснати от общината през пролетта на тази година средства. Извършени са теренни сондажи и геофизични измервания и изследвания на площ от 15 декара. Тракийският селищен център е първата столица на Одриското царство и един от двата обекта в страната, които имат огромен капацитет като история, подчерта доц. Кисьов. Той припомни, че е работил на терена в периода 1993–2008 година, но епизодично - поради липса на средства. Археологът и екипът, с който работи през настоящия сезон, благодариха за съдействието, оказвано от кмета на общината.