От тази година празникът "Св. Пантелеймон" е обявен за общински.
"На днешния ден има съчетание на вековните традиции и обичаи на целия карловски край и това, което ни носи като послание Св. Пантелеймон - закрилник на лечителите, живял 3 век след Христа. Пожелавам съборът да става все по-многочислен с годините, повече самодейни състави да идват и да ни радват, за да уважаваме, запазваме и доразвиваме традициите на нашите предци", каза в своето приветствено слово кметът на общината Емил Кабаиванов, който откри празника.
Много хора от Сушица запалиха свещички в параклиса "Св. Пантелеймон". За здраве бе даден курбан. В празничната програма участваха самодейци и формация "Оазис" от Пловдив.