Сградата на бившето училище в карловското село Столетово е построена преди 100 години. От 2008-ма година, то не функционира. Покривът е пред разруха, а стените са покрити с влага

Мирослав Колев - кмет на Столетово: "Опасяваме се да няма срутване
и да не можем да го оправим след това нещо".

Гергана Тодорова - бивш директор на училището: "Не само, че ме
натъжава, но в момента сигурно не съм само аз единствения бивш директор и бивш
учител, който като мине покрай училището, не изпитва същите чувства, които
изпитвам аз сега..."

Жителите на селото имат желание една от класните стаи да бъде
реставрирана така, че да се усети атмосферата сред първокласниците
отпреди 100 години:

Гергана Тодорова: "С букварчетата, с букетите, с добре дошли в
първи клас, с портрети на Кирил и Методий, със старото сметало и да
наслагаме портретите на всички директори, които са били и на други
учители, дано да доживея да я видя тази класна стая".

През 2018-та година по повод 90-та годишнина от основаването на местното
читалище, в другите две стаи бе обособена етнографска сбирка "Традиция и
съвремие". Секретарят на читалището изрази увереност, че ще бъдат
извършени ремонтни дейности, за да може училището да се превърне в
център, в който децата ще могат да се запознават с труда на техните
предци:

Любомир Петров - секретар на НЧ "Христо Ботев-1928": "В който да се
провеждат различни демонстрации в областта на шивачеството,
грънчарството, тъкачеството и бъчварството, където да показваме на
подрастващите как в миналото хората са изкарвали своето препание. Това е своеобразен начин училището да заживее отново...."
Една част от средствата вече са събрани. Ако бъдат събрани и останалите
ще може да се ремонтира и фасадата:

Мирослав Колев - кмет на Столетово: "В една от стаите, в която искаме да
създадем работилница и да обучаваме децата може да подменим старата
дограма. Когато силно вярваш и имаш доброто желание, то ще се случи".

Сградата е общинска собственост, затова до местната власт в Карлово е
подадено искане тя да бъде предоставена за стопанисване на читалището в селото.