(ВИДЕО) Рекорден добив на лавандулово масло в България България е първа в света по производство на лавандулово масло за поредна година с рекорден добив от над 300 тона. Най-добра реколта има в района на Добрич и Розовата долина. Според производителите на лавандулово масло големият ръст на добивите се дължи на благоприятните климатични условия за отглеждане на етерично маслената култура и увеличаването на насажданията в различни краища на страната ни заради повишеното търсене на външния пазар:
Стефан Кожин - производител: "И все повече фирми започват да правят крайни продукти, а и да изнасят суровина за Китай, също така суровината отива като масло и директно за Китай, доста голям и необятен пазар...."
От асоциацията на етерично -маслени култури отчитат, че много земеделските стопани са започнали да отглеждат лавандула, заради ниската изкупната цена на пшеницата:
Зара Клисурова - председател на Асоциация на етерично маслени култури в България: "Това е Петрич, Благоевград,, Хасково, Монтана райони, които не са били характерни за тази култура. Поради ниската изкупна цена на зърното накара част от производителите да търсят друг начин за увеличаване на доходите".
Разширяването на лавандуловите насаждания ще зависи и от това каква ще бъде изкупната цена тази година. В момента на чуждия пазар тя варира от 70 до 90 евро за килограм лавандулово масло:
Стефан Кожин: "Което е доста голяма амплитуда разлика, но се надявам, че след края на кампанията цената ще се фиксира и ще си остане постоянна като прогнозите са ми към 80 - 75 евро".
Освен Китай засилен интерес към българското лавандулово масло има от Германия, Испания и Турция, защото продукта съдържа естествена съставка, която характеризира неговия аромат:
Зара Клисурова: "Последната година търговците дори не търсят съответните протоколи и сертификати за качество, а съответно на база проба аромат изкупуваха лавандуловото масло".
Жътвата на лавандулата приключва до две седмици. Тази година България бележи ръст и в производството на розово масло - над 5 тона.