В Деня на народните будители и за първа година в Карлово бе връчена национална награда за чистотата на българския език на името на д-р Иван Богоров. Първият носител на приза е писателя Светослав Цветков. Той е работил като журналист 40 години в Българското национално радио. Награда„Д-р Иван Богоров“ ще се присъжда всяка година за цялостен принос или отделни творби в няколко направления - литературни произведения, литературна критика, публицистика и научни изследвания. Наградата бе учредена от община Карлово по инициатива на Сдружението на българските писатели от Розовата долина, кмета на Карлово Емил Кабаиванов и Съюза на Българските писатели в чест на книжовника, журналиста и езиковеда от Карлово д-р Иван Богоров. Първият носител на наградата бе удостоен със статуетка, грамота и парична премия от 1000 лева. За носител на приза имаше направени 6 номинации. Светослав Цветков е роден в Карлово, но към настоящия момент живее в София. Най-известните му романа са "Хроники за възхождението българско" и "Градините на всевишния".
Светослав Цветков: "Иван Богоров не се е страхувал да говори онова, което мисли той и, което мисли народа, защото да запазиш езика чист означава да предадеш на сегашния народ и на бъдещия народ да предадеш своята душа и сърце, а то трябва да бъде така чисто, че да попадне в душата и сърцата на бъдещите хора".