За да се запази професионалното обучение, общинският съвет в Карлово взе решение основното училище в града да бъде преобразувано в средно. От следващата учебна година се предвижда да бъде организиран масов прием на средношколци с няколко профилирани паралелки. Проблемът със спасяването на професионалното обучение бе обсъден между министъра на образованието, експерти на ведомството и местната власт в Карлово, тъй като преди месец жителите на Калофер алармираха, че училището трябва да бъде запазено. Според хората има нужда от такова учебно заведение, защото то ще бъде в полза на града:

Златка Загорска, жител на Калофер: "Знаете, Интендантско обслужване и там имаше големи проблеми вече са решени, обаче това производство трябва да се поддържа с кадри, така че това е наложително за Калофер..."
Лиляна Пумпалова – жител на Калофер: "По Коледа, по Нова година, точно по такива празници има голямо присъствие от вън и всички къщи за гости са има недостиг даже..."
В момента в професионалната гимназия има ученици приети преди учебната 2016/2017-та в специалностите конструиране и моделиране на облеклото и туристически аниматор. През следващата учебна година се предвижда да бъдат открити и нови специалности:

Румен Стоянов - кмет на Калофер: "Едната ще бъде за лесовъд, другата ще бъде за планински водач, ресторантьорство, да хотелиерство, защото виждате Калофер се развива за наша радост".
Кметът на града посочи, че сградата на гимназията ще продължи да се ползва за нуждите на професионалното обучение, а в близост до средното училище ще бъде направено общежитие. След решението на общинския съвет в Карлово предстои регионалното управление по образованието да одобри новото учебно заведение.