В окаяно състояние са Серафимовата къща, в която често е отсядал Васил Левски и две от къщите в които се предполага, че той е извършил фиктивен годеж за местна жена, за да може да идва легално в селото. Серафимовата къща е най-старият архитектурно - исторически обект в селото и датира отпреди 300 години. Била е посещавана от Васил Левски, тъй като той е бил трети братовчед на собственика на къщата Георги Серафимов. Уникалното в нея е, че тя няма з прозорци, има скривалища и е с автентично огнище, което е частично запазено:
Стефан Стефанов - историк: "Осветлението в къщи и проветрението става от капандура на покрива през специален подвижен капак в градореда, таванския градоред на помещението, нещо, което е уникално..."
По думите на експертите, въпреки, че са били извършвани реставрационни ремонти на покрива, състоянието на къщата не отговаря на нейната значимост за българската история:
Стефан Стефанов: "Изключително запусната, едва ли хората са живели в къщата ако тя, никой не би живял, ако тя е в това състояние вътре т.е. има нужда за един цялостен ремонт, цялостна реставрация".
Пред срутване са и голяма част от паметниците на културата с местно значение, които са частна собственост. Кметът на селото посочи, че причината да бъдат изоставени и да не се поддържат е проблема с многото наследници или липсата на достатъчно средства. Поради тази причина той каза, че ще търси помощта на държавата:
Христо Енков - кмет на с.Свежен: "Искам да възвърна старото име на Свежен, но искам и България да знае, че в средата на Средна гора, в центъра на България има нещо уникално. Надявам се правителството да намери някакво решение под формата на саниранe, защо не се помисли и в тази насока да се отпуснат някакви средства...."
Тази година са навършват 30 години от обявяването на Свежен за архитектурно исторически резерват.