12 младежи от различни градове на България в продължение на месец живяха
при възрастни хора в три села на община Карлово, за да изследват културата,
бита и традициите на населените места. Инициативата бе реализирана по
проект на неправителствената организация "Фабрика за идеи" с помощта на фондация „Пловдив европейска столица на културата 2019-та”.
Финалното събитие на проекта бе в карловското село Каравелово. В него освен
младежите се включиха местните певчески състави и самодейците. В началото те възпроизведоха характерния ритуал на селото, който се прави на Заговезни.
Кукерите бяха облечени в автентични носии:
Ганка Ангелова - самодеец от Каравелово: "Приготвяме си баница, приготвяме си варени яйца и когато дойдат гости за да не ги посрещаме с празна ръка им подаваме варено яйце и те искат прошка от нас и ние им я даваме".
Кристина Патева - резидент по проекта:" Смисълът на проекта е повече млади хора да се обръщат към традициите, към българското и да ги пренасят и в градовете така че да не се забравят и да не умират".
Младежите и местните хора представиха възстановки за опълченеца Стоян
Комитата от селото, за жътвата и завършиха с фестивал на местната дърпана
баница:
Борислав Бозов: "Много ми харесва имам голям мерак.Защо почиташ
българското? - защото обичам България."
Ганка Ангелова: "Толкова млади и дейни младежи, да работят с такъв
дух, те толкова много обичат българското и в къщи като пуснахме народна
музика такива танци играхме народни".
Младежите са категорични, че ще продължат да се връщат на село, защото в момента разработват проекти, които ще подпомогнат хората, участващи във
възстановките. Следващият проект ще бъде свързан с тъкането на стан по
единствената по рода си технология, която се практикува в Каравелово.