След като украсиха с великденски багри двора на младежкия център, младежите
доброволци към МИЦ-Карлово и МКБППМН-Карлово организираха весел великденски
празник за стотици деца, дошли на централния площад в Карлово на 23 април 2019
година да се забавляват, да търсят яйца и великденски съкровища.

Облаците не изплашиха децата и с кошнички в ръце те обикаляха да събират шарени
яйца, поиграха великденски игри и си тръгнаха с усмивки на лицата.
Всяко дете получи великденски подарък от томболата и великденско „съкровище“,
осигурени от Община Карлово по Младежката програма за 2019 и от МКБППМН-
Карлово.
Младежите-доброволци също получиха великденски изненади за насърчаване
доброволческите им изяви и организирането на нови младежки инициативи за местната
общност.