Две нови книги съдържащи преводи на османски документи за дейността на Българския революционен централен комитет и издирването на Васил Левски през 1872 г. ще бъдат представени по време на традиционния литературен салон в Националния музей „Васил Левски“ на 18 юли – рождения ден на Апостола на свободата. Те са резултат от труда на историци и османисти от България и от Р. Турция.
Първата книга представлява второ и допълнено издание на сборника на музея „Нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир”, публикуван в началото на годината от издателство „Златен Змей“. Тя съдържа всички материали, издирени от Виктор Комбов в Османския архив в Истанбул през 2018 г., преведени от доц. Стефан Андреев, проф. Орлин Събев и проф. Иван Добрев. Осъществява се с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
Втората книга включва още новооткрити през настоящата година документи за дейността на Апостола и БРЦК. Всички документи в нея са преведени от проф. Орлин Събев, а в изданието участват още проф. Пламен Митев, Дора Чаушева, Виктор Комбов и историци от Р. Турция – Ашкън Коюнджу и Дженгиз Йолджу. Този сборник се издава по проект: „Информационен портал за архивно-документално наследство на Българското възраждане”, финансиран от Фонд научни изследвания. Книгата се издава от Академично издателство „За буквите – О писменехъ“ и ще бъде разпространявана безплатно, с възможност за сваляне в електронен формат от сайта на Университета по библиотекознание и информационни технологии – базовата организация на проекта и от електронния адрес на Националния музей „Васил Левски“ Карлово.
И двете издания съдържат богат илюстративен материал - факсимилни приложения на всички публикувани в тях документи.