В срещата са участвали представители на Младежки информационен център Карлово, който е страна по проекта за България, обучителите по проекта от трите пилотни училища СУ "Васил Левски", СУ "Христо Проданов" и ПГ "Генерал Владимир Заимов" и отличените най-добри млади дигитални лидери от училищата - Стефан Златинов, Николай Кирилов и Поля Андонова. Българските участници са представили постигнатите резултати пред колеги от Румъния, Гърция, представители на Гугъл и "Института за стратегически диалог" Лондон. Младежите са получили положителна оценка за кампаниите, които са реализирали и примерът им като активни онлайн граждани, коментиращи по обществено значими теми.
По време на срещата са били обсъдени бъдещи планове за надграждане на програмата и въвеждането на дигитално гражданско образование в училищата, което да учи младите хора как да разпознават фалшивите новини, да се борят със стереотипите в обществото, езика на омразата, кибер тормоза, поляризацията на обществото и онлайн заплахите.
В периода от януари до декември тази година по проекта в Карлово и Сопот са били обхванати над 2000 преки и непреки бенефициенти, с обучения за ученици, учители и родители, разработени на английски и български език обучителни програми и наръчници, проведени анкети за проучване нивото на медийна грамотност на участниците, съобщиха от местния младежки информационен център в Карлово.