9 класни ръководители на ученици от първи до четвърти клас ще бъдат подкрепени да развият дигиталните умения на своите ученици в специалното издание на програма „Знания за успех“. Класните ръководители са от пет различни училища в пет града на страната и са избрани след проведен конкурс. Учителите ще получат специализирано онлайн обучение, както и безплатен едногодишен достъп до обучителната платформа MindHub Platform, която да използват по време на занятията и от където да ползват допълнителни ресурси. Учителите ще бъдат подкрепяни и в разработването и реализирането на занятията
с учениците. Освен това програмата предоставя финансиране за закупуване на учебни материали и допълнителна литература.
Специалното издание на програма „Знания за успех“ се реализира за пръв път през 2018-та година от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и развойния център на SAP в София. Инициативата е в отговор на предизвикателствата на съвременния дигитален свят и все по-нарастващата необходимост от ранно кариерно ориентиране и развитие и има за цел да развие дигиталните умения на учениците в начален етап на обучение да вдъхнови интереса им към науката и технологиите.
Инициативата е част от програма „Знания за успех“, благодарение на която над 20 000 ученици от горен курс на обучение получиха равен достъп до образователен ресурс и повишиха представянето си в училище. Мария Юрукова от СУ "Васил Левски" е една от 9-те избрани класни ръководители в страната. Другите 8 са от Панагюрище, Стара Загора, Велинград и Козлодуй.