Всички училища на територията на община Карлово са готови за
започване на новата учебна година, това каза на пресконференция заместник-
кметът Антон Минев. Текущите ремонти в учебните заведения и детските
градини са приключили. Продължава ремонтът по енергийна ефективност на
сградата на среден и горен курс на СУ „Васил Левски“, който се извършва в
съответствие с инвестиционната програма на община Карлово в част –
образователна инфраструктура и Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие. По същата програма е предвидено и изграждане
на многофункционални спортни площадки в 4-те общински училища на
територията на Карлово, а в детските градини в общинския център ще бъдат
направени детски площадки. В момента се извършват ремонтни дейности в
детската градина в с. Розино, където се изгражда нов монолитен корпус за още
2 групи деца. Тези дейности също са заложени в инвестиционната програма на
общината. Строежът в детското заведение е пред завършване и то ще бъде
отворено на 25 септември. Основен ремонт е направен на детските градини в
селата Войнягово и Каравелово, където в дейностите активно са участвали и
родители. „Ръководството на община Карлово благодари на всички, които с
доброволен труд са помогнали за осъществяване на ремонта“ заяви заместник-
кметът.
Общият брой на учениците през тази учебна година е 4887, от които 487
първолаци. Броят на децата, които ще посещават детските градини на
територията на общината е 1450. Като цяло няма тенденция за увеличаване
или намаляване на броя на учащите. На територията на община Карлово през
новата 2017/2018 учебна година ще функционират 12 общински училища и 8
детски градини с 11 филиала към тях. Като цяло училищната мрежа се запазва.
В община Карлово има 3 професионални гимназии. От новата учебна година в
ПГ „Иванка Ботева“ гр. Калофер няма да има обучение, тъй като със заповед на
министъра на образованието учебното заведение е закрито, тези данни съобщи
още заместник-кметът Антон Минев на специалната пресконференция
организирана по повод началото на новата учебна година.
Ръководството на община Карлово пожелава успешна нова 2017/2018
учебна година на всички ученици, учители и работещи в сферата на
образованието.
ПРЕСЦЕНТЪР НА
ОБЩИНА КАРЛОВО