Ученици от СУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово ще представят
училището, града ни и България в Европейския Парламент в Страсбург за втори
пореден път след изявата си от 2013г.
Отборът на СУ „Христо Проданов“ – Карлово, демонстрирайки
интелект, перфектен английски и отборен дух, завоюва квота за участие в
програмата „Евроскола“ наЕвропейския Парламент в Страсбург.
Състезанието, за области Пловдив и Пазарджик, се проведе на 1 април 2017г. в
гр. Пазарджик под егидата наИнформационното бюро на Европейския
Парламент в България.
Училището ни беше представено с отбор от седем ученици от десети и
единадесети клас – Профил „Природоматематически“ – Информатика и ИТ с
интензивно изучаване на английски език в състав:Тихомира Грошева, Иван
Фимов, Любомир Вълев, Мария Шахънска, Васил Стоянов, Никола
Николов и Васил Фитфовс ръководители Николина Данова и Янка Минева.
Възпитаниците ни демонстрираха отлични познания и умения за
динамичен дебат по актуални европейски теми, формулираха ясно тезата си на
български и английски език, като я подкрепиха с аргументирани доказателства.
Задълбоченото познаване и интерпретиране на фактите и способността им да
мислят аналитично при отговорите на зададените им въпроси, бяха високо
оценени от журито.
Спечелвайки състезанието, отборът ни извоюва квота за 24-ма ученици
по програмата Евроскола, която предоставя възможност на участниците ни да
прекаратедин незабравим ден в Европейския Парламент в Страсбург на
11 май 2017г. Представителите ни ще участват в симулация на работата на
парламента, като разискват и „гласуват“ резолюции и въпроси от интерес за
Европейския съюз.
От мига, в който пристигнат в ЕП в Страсбург, учениците престават да
представляват своето училище и стават част от многоезичните работни групи.
Пожелаваме успех на нашите представители и нека не престават да
следват мечтите си!