Ученици от СУ "Васил Левски" разработиха проект за мобилно приложение, което да може да с използва от гости и туристи на общината. Иновативната идея бе представена в световната седмица на предприемачеството в града. Община Карлово ще окаже съдействие за реализиране на инициативата. Идеята за създаването на мобилното приложение възникнала спонтанно. Учениците решили, че трябва да бъде под формата на игра, в която се представят най-интересните природно- исторически обекти и места за развлечение в общината:
Денислава Колева - президент на учебна компания "ДЕНК": "По -скоро нещо забавно, което младите хора могат да изтеглят да ползват, докато се разхождат или правят нещо по задължение, в същото време могат да посещават обекти и да получават награди разбира се, ще има различни предизвикателства не само посещаването на обекти, исторически, а и на кино например, кафета, различни ресторанти..."
От кметската администрация оценяват идеята като рационална, защото ще подпомогне туризма в региона. Общината се ангажира да осигури финансов ресурс за реализацията й:
Стойо Карагенски - зам.кмет на Карлово: "И самите деца се убеждават, че това, което те представят като един завършен продукт има и следващо продължение, нека още от тази възраст те да виждат, че могат да мислят, че могат да предлагат и, че насреща имат институция, която може да подкрепи това, което те предлагат".
Освен от туристите, приложението ще може да се използва и от всеки, който прояви желание да опознае общината. Световна научно-популярна медия вече е проявила интерес към иновативната идея на учениците.