СУ "Васил Левски" започва учебната година с нови инициативи Едната от инициативите е дни на отворени врати, в които родителите ще могат да се включат в подготовката на класните стаи. Друга инициатива е програмата за адаптация на учениците в първи клас.Родителите ще имат възможност да присъстват през целия ден в училище – по време на учебни часове, през междучасията, в часовете за отдих и самоподготовка.Идеите са заимствани и доразвити от добрите практики на учители, споделени на ІV-та Регионална конференция на началните учители в Пловдивска област. Целите на инициативите са:
Учителят да придобие по-пълна представа за екипа от родители и ученици, с които ще работи през идните години.
Родителите да се запознаят с работата на учителя и ежедневието на своите колеги.
ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ съгласно Решение на Министерския съвет.
От V клас учениците ще изучават „ Основи на програмирането“. Иновативна платформа ще поставя ученици и учители в образователна среда, различна от традиционната.
Тенденцията е през следващите години иновациите да обхващат и други образователни области.През годините учителите от СУ „Васил Левски“ – Карлово търсят различни форми на сътрудничество, защото са убедени, че в съвременното училище диалогът и партньорството са значими при реализацията на образователните и възпитателните цели на българското училище.