Тази година училището отбеляза деня на християнското семейство като организира среща разговор за децата със специални образователни потребности. Директорката на СУ "Васил Левски" Мариана Манчева каза, че са избрали този начин за честване на празника тази година, тъй като такива хора имат нужда от не по-малко обич, грижи и внимание. На срещата присъстваха представители на различни институции в община Карлово, преподаватели в детски и учебни заведения, психотерапевти, ученици и родители. Специален гост бе председателя на сдружение"Аутизъм" Владислава Цолова. Тя посочи, че в България все още няма регистър на децата с аутистично разстройство и се налага 8 години да водят борба с всички министерства. По време на срещата царица на розата 2017 Христина Караколева, която е ученичка в 11-ти клас разказа как вече един месец заедно със съучениците си работят по създаването на училищно семейство. В карловското училище има 11 ученици със специални образователни потребности. СУ "Васил Левски" е сред първите в района, които започнаха да работят с такива ученици и вече има голям опит. След срещата, възпитаници от начален курс на обучение изнесоха рецитал за деня на християнското семейство в Бухаловия хан.