СУ "Васил Левски" е домакин по националната програма "Иновации в
действие". В Карлово са преподаватели и ученици от Първа частна
гимназия София, което е иновативно училище и СУ "Д-р Петър Берон" с.
Якимово, което не е иновативно.
Целта на тази програма е да се обменят добрите иновативни практики
между вече иновативни и неиновативни училища в страната.
Карловската гимназия вече трета година прилага нов учебен предмет
"Основи на програмирането" за 5-7 клас, който не е включен в учебния
план на останалите училища. Гостите имаха възможността да видят как по
интересен начин се учи програмиране.
Директорът на СУ "Васил Левски" Мариана Манчева подчерта, че ползите
от националната програма са много.
"Освен че се обменят добри практики, програмата финансира пътуванията
на учители и ученици. Това ги обогатява, дава възможности за създаване
на добри контакти", каза Манчева.