Всяка година с нови сили селото възражда духа на българското народно творчество. Местните хора се стремят да пазят корените си и да ги предават на идното поколение. Националният фолклорен фестивал „Столетово пее и танцува" е едно от най-значимите културни събития. Вече 12 години местното читалище "Христо Ботев" и кметството, със съдействието на Министерството на културата, община Карлово, фирми-спонсори и физически лица, които даряват, успяват да осъществят това събитие.
Последните два дни на юни малкото китно селце се съживява и разцъфтява в ритъма на българската народна песен и танц. Два дни, които събират в селото на мегдана месните и много гости.
"Всички те, събрали се тук, за да се насладят на красотата на фолклорното ни богатство. За да почувстват магията на българския народен танц и „сърцето и душата“ да заиграят в ритъма на тъпани и гайди. За да видят, че българщината е още жива и нейното опиянение се носи из въздуха навсякъде", отбеляза кметът на селото Мирослав Колев. Той посочи, че
„Столетово пее и танцува“ е показател за това, че връзката между поколенията е все още жива. Във фестивала вземат участие стари и млади, събират се на площада заедно, за да могат по-старите да предадат на най-малките от репертоара на българското народно творчество.
По думите на кмета всеки, усетил магията на „Столетово пее и танцува“ си тръгва с чувства на любов, възторг и гордост. Любов към България и неизчерпаемото ѝ фолклорно богатство. Възторг и гордост от това колко много хора съхраняват любовта и я възпитават у идното поколение.