Стартира международен конкурс за есе посветено на Васил Левски Национален музей „Васил Левски” в Карлово, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Фондация „Васил Левски” обявяват международен конкурс за написване на есе на тема "Васил Левски - диалози във времето, диалози с времето", съобщиха от НМ "Васил Левски".
Предизвикателството е насочено към младите хора на академична Европа, които споделят, обичат или просто изучават културата на България. Те ще се състезават със собствен творчески текст. Участниците в конкурса трябва да са записали бакалавърска, магистърска или докторска програма към български или чуждестранен университет. Всеки състезател трябва да приложи сканирано копие на уверение за записан семестър или на заверка в студентска книжка.
Текстът трябва да е написан на български език, да не е непубликуван в печатни или интернет издания, както и да не надвишава 3 стандартни страници ( 5400 знака; подравняване: Justify, Times New Roman; 12 pt., междуредие: 1,5, First line: 1,25 ).
Журито ще оценява есетата след процедура на засекретяване на авторството им. Срокът за изпращане на творбите е от 17 декември и ще продължи до 31 януари 2020-та година на адрес: [email protected]
Победителите ще бъдат обявени на 18 февруари 2020. Наградният фонд предвижда първа награда – 800 лв., втора награда – 500 лв. и трета награда – 300 лв. Десет избрани есета ще бъдат публикувани през следващата година в сборника „Текстът Левски – прочити в свой и в чужд контекст”. Предвиждат се и възможности за безплатен стаж в български държавен културен институт.