Самодейците от танцов клуб „Старопланинска китка” и кукерския състав
при НЧ ”Васил Левски 1927 г.” кв.Сушица взеха участие в „Десети
фолклорен фестивал на побратимените градове”, който се проведе в
гр.Конин, Полша от 31 март до 3 април 2017 г. Във фестивала участваха
състави от България, Русия, Украйна, Молдова, Литва, Латвия, Чехия,
Китай, Полша.
Самодейците от Сушица представиха достойно България и община
Карлово с блестящата си програма, включваща фолклорни танци и
кукерски игри.
Източник: НЧ „Васил Левски 1927г.“ кв.Сушица