(СНИМКИ) Карлово взе участие в кампанията " Не на тормоза в училище"

Местната комисия за борба с противобществени прояви на малолетни и непълнолетни в Карлово проведе кампания "Не на тормоза в училище". Доброволците към комисията подариха на всеки участник розова тениска, брошура и химикал. Най - активни са били учениците от третите класове на ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Карлово.Посланието, което са отправили е
"Първо промени себе си, ако искаш промяна от хората около теб!"