Самодейците от танцов клуб „Старопланинска китка” и кукерския състав при НЧ ”Васил Левски 1927" в Сушица посетиха побратимения на Карлово италиански град Осио Сотто по повод Празника на приемствеността, който се чества там, съобщиха от пресцентъра на община Карлово. Те са били
посрещнати лично от зам.-кмета на италианския град Фабио Паганини и представители на местния италиаски състав. С блестящата програма, включваща фолклорни танци, песни и кукерски игри, самодейците от карловския квартал са представили България и общината.
Българската група е възхитена от изключително топлото гостоприемство на италианските си колеги и, че са успели да се докоснат до тяхната история, култура и вкусните традиционни италиански ястия.