Местният парламент в Карлово даде своето съгласие на извънредната сесия да бъде създаден Национален инициативен комитет по повод честването на 170-та годишнина от рождението на Христо Ботев. Кметът на Карлово предложи да бъде подготвена Национална програма „2018-та годината на Ботев“, която да бъде представена на отговорните държавни институции за утвърждаване и финансиране. Вижте повече във видеото: