Зрелостничката Даяна Михайлова е абсолютния шампион на матурите в Пловдив и региона. Има три пълни шестици – по български език, втори задължителен зрелостен изпит – история и цивилизация, и трети – английски език, съобщи директорката на училището Мариана Манчева. СУ“Васил Левски“ отново е сред водещите училища в област Пловдив и се нарежда на пето място. Целият педагогически състав пожелава на всички зрелостници успех и попътен вятър!