Обявиха срок за постъпване на предложенията за наградата на Карлово Срокът е до 15-ти юни 2018-та
Община Карлово очаква мотивирани предложения до 15 юни 2018 на адрес: гр. Карлово, ул. “Петко Събев“ №1, Информационен център, гише 1, тел. 0335/54520. Традиционната награда се връчва по повод 181 години от рождението на Васил Левски и празника на града. Аргументираните предложения трябва да бъдат запечатани в плик с надпис “Предложение за наградата на Карлово“, адресирани до Кмета на Община Карлово и заведени в деловодството на Общината по реда на пристигане.
Наградата на Карлово се присъжда на дейци от община Карлово, страната и чужбина, свързали творчеството и дейността си с града, създали високо художествени литературни произведения, творби на изобразителното изкуство, участвали в национални и международни конкурси, форуми, спортни състезания, осъществили значими проекти, реализирали концерти и постановки на високо ниво, постигнали журналистическо майсторство, значими научни изследвания, внедрени в практиката.Наградата се присъжда ежегодно в навечерието на празника на града, на основание на експертно решение на комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Карлово.
Отличието, което предстои да бъде връчено представлява малка пластика, изработена по специален проект, тематично свързан с Карлово и е придружена с парични средства. Връчва се от кмета на общината по утвърден церемониал.