Община Карлово обяви начало на номинациите за традиционната награда на града, която се връчва всяка година по повод честването на годишнината от рождението на Васил Левски.
Мотивираните предложения се очакват до 18 юни 2021 година на адрес: гр. Карлово, ул. “Петко Събев“ №1, Информационен център, гише 1, тел. 0335/54520.
Аргументираните предложения трябва да бъдат запечатани в плик с надпис “Предложение за Наградата на Карлово“, адресирани до Кмета на Община Карлово и заведени в деловодството по реда на пристигане.
Наградата на Карлово се присъжда на дейци от Община Карлово, страната и чужбина, свързали творчеството и дейността си с града, създали високохудожествени литературни произведения, творби на изобразителното изкуство, участвали в национални и международни конкурси и форуми, спортни състезания, осъществили значими проекти, реализирали концерти и постановки на високо ниво, постигнали журналистическо майсторство, значими научни изследвания, внедрени в практиката.
Наградата се присъжда ежегодно в навечерието на празника на града, на основание на експертно решение на комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Карлово.
Наградата е малка пластика, изработена по специален проект, тематично свързан с Карлово, придружена с парични средства. Връчва се от кмета на Общината по утвърден церемониал.