Национален музей „Васил Левски“ в Карлово взе участие в кампанията Доброволческо лято 2019 съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Всички участници получиха грамоти, награди и благодарности.
Доброволците в кампанията са се забавлявали със специално организирана игра Quiz състезание, в която те трябваше да използват натрупаните си знания за Васил Левски и музея по време на обучението им като отгатнат верните отговори. Победител в надпреварата стана Есил Акдере. Тя бе отличена с плакет с лика на Васил Левски.
Доброволците бяха и първите посетители на възстановената къща на Иван Грозев след нейното откриване. Там те разгледаха изложбата на първия етаж.