Наградиха директора на ПГ "Тодор Влайков" Клисура за високи образователни резултати Наградата от Министъра на образованието и науката и Регионалното управление на образованието Пловдив е не само лична, а е за целия колектив на ПГ по икономика "Тодор Влайков" Клисура, защото успяваме заедно. Това написа в личния си фейсбукпрофил директорът на учебното заведение Румена Милова.Тя благодари на колегите си за ежедневните усилия, които полагат, за осигуряването на безопасна среда в училището и присъствено обучение в условията на епидемичната обстановка, за прилагане на иновативни методи и интерактивни уроци, както и за ефективното взаимодействие с родителите.