Куршум джамия става национален паметник на културата Карловската архитектурна перла Куршум джамия придобива нов статут на паметник от национално значение. Това стана ясно, след като Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности прие с пълно единодушие предложението тя да бъде обявена за архитектурно-строителна художествена историческа недвижима ценност от Средновековието. В момента джамията има статут на групова историческа ценност.
Куршум джамия е една от най-старите цялостно запазени средновековни сгради в България. Счита се, че е била изградена от Карлъзаде Али бей през 1485 година. Наред с джамиите в Ямбол и Стара Загора, тя е една от малкото запазени еднокуполни еднопространствени ислямски култови сгради. Обектът е първата постройка, положила началото на град Карлово.
Храмът е знакова сграда, която определя Карлово като център в северната зона на стремската долина. Самата джамия е важен компонент във формирането на характерен за Османския период комплекс. В процеса на последвалото устройствено развитие на града, мястото става свързващо ядро на двете етнокултурни зани в историческия град, се посочва още в писмото, внесено от НИКН.
Припомняме, че сградата е обявена за паметник на културата, но в продължение на години не е стопанисвана. Идеята тя да бъде преустроена в музей така и не стига до реализация. Вместо това, джамията била използвана за склад. През 2013 година Окръжният съд в Пловдив е присъжда на главното мюфтийство. Решението предизвиква бурни реакции, обжалване и дори масови протести, в следствие на което все още не е влязло в сила.
Експертите от Специализирания съвет приеха предложението за промяна на статута на джамията с пълно единодушие. Предстои становището на съвета да бъде внесено в Министерството на куртурата, след което министър Боил Банов да издаде заповед за промяна на статута.