До момента проучванията на археологическия обект сочат, че той е по -стар с около 300 години от втората столица на тракийското племе - Севтополис. Може да се окаже, че в тракийския град край село Васил Левски е била резиденцията на първия цар на одрисите - Терес.
Тракийският селищен център се простира на площ от около 40 дка. Вече два месеца археолози извършват проучвания, като до момента са открити
основите на тракийски храм, доста амфори, стъклени накити и огромни
керемиди: .
доц. Костадин Кисьов - ръководител на археологичските разкопки:
"Най-интересното е, че този покрив, горната част на керемидите е
била измазана със златисто покритие, т.нар. котешко злато, естествен такъв продукт, но те са го познавали и са го използвали
като декорация един вид. Също така има внос на чернофигурна и
червенофигурна керемика, такава се открива рядко главно в
гробниците на владетелите и се надявам все пак да намерим някакъв
надпис или предмет с надпис, който да ни насочи към името на владетеля ,
който е бил тук".
За тази година проучванията ще приключат в края на този месец. Ако бъде осигурено финансиране те ще бъдат възобновени отново през пролетта на следващата година. Община Карлово ще кандидатства, обектът да получи статут за паметник на културата от национално значение:
Емил Кабаиванов - кмет на община Карлово: "Търсим подкрепата на
правителството, вече сме я потърсили, за да осигурим пролетта и лятото
на следващата година финансиране, общината също ще участва и след като придобие статут от национално значение готвим проект, за да
кандидатстваме за Европейско финансиране, за да може този град да стане достояние не само на научната общност, но и на желаещи от цяла Европа и света да го видят".
Общата площ, която трябва да бъде проучена е 15 дка.