Кметът на община Карлово Емил Кабаиванов е спечелил във Върховния административен съд административно дело №13311/2016 срещу „Булгарлизинг Бургас“ АД, съобщиха от пресцентъра на община Карлово. ВАС е потвърдил заповед №432 от 08.04.2015 на кмета на община Карлово, с която „Булгарлизинг Бургас“ АД, като собственик на комплекс от сгради – Първа текстилна фабрика на името на Евлогий Георгиев /Щампа/ е задължен: да обезопаси и сигнализира по подходящ начин зоната пред фасадата на сградата, за да се предотвратят инциденти, да се извърши консервация и реставрация на източната част на сградата, като предварително се извърши подробно архитектурно заснемане, фотодокументиране и проектна документация за консервационно-реставрационни и ремонтни работи и да се представи за съгласуване в Министерството на културата, съгласно Закона за културно наследство, западната част на сградата, с цел демонтиране и последваща реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност, както и да се изготви и представи в Министерство на културата графична, текстова и фотодокументация, достатъчна за изпълнението на реконструкцията в срок от 4 месеца. В случай, че заповедта на кмета не бъде изпълнена доброволно, община Карлово ще предприеме всички допустими от закона действия за нейното изпълнение.