Танцовия ансамбъл "Розова долина", който е създаден и се развива към читалище “Васил Левски-1861г“ в Карлово, се гордее с най-новия си успех.
Съставът беше удостоен със специалната награда на кмета на община Раковски от VII Национален фолклорен фестивал "Слав Бойкин", който се проведе през изминалата неделя.
Фестивалът е с конкурсен характер и се организира под патронажа на Община Раковски съвместно с читалище „Св.Св. Кирил и Методий- 1908“. Събитието е включено в културния календар на Министерство на културата и има за цел открива и популяризира млади таланти от цялата страна и да даде възможност за изява на творческите им заложби чрез музиката и танца. Да осмисли свободното време на децата и да ги приобщава към съвременните тенденции в развитието на българската култура.
Съхраняване, обогатяване и популяризиране на фолклорното наследство на България.
Източник: Читалище "Васил Левски" - Карлово.