Община Карлово обявява конкурс за носител на Националната награда за чистотата на българския език на името на д-р Иван Богоров. С наградата се удостояват български и чужди автори за произведения на български език с ярък принос в националната литература, написани с обич към книжовния език, завещан ни от д-р Иван Богоров.
Присъжда се всяка година на живи автори - за цялостен принос или отделни творби в направленията литературни произведения, литературна критика, публицистика, научни изследвания.
Община Карлово очаква мотивирани предложения до 31 юли 2020 г. на адрес: Община Карлово, ул. „Петко Събев“ №1, 4300 Карлово.