Карлово отбеляза 142 години от избора на Първия градски съвет не само в
града, а и в страната. С военен ритуал и поднасяне на венци пред
барелефа на Васил Караиванов - първия демократично избран кмет на
града, бе почетена неговата памет.
Васил Караиванов е първият демократично избран кмет в България. Той е
бил касиер на местния революционен комитет и първи братовчед на Апостола
на свободата -Васил Левски:
Стефан Караиванов - потомък: "Споделял е неговите тайни, в неговия хан
Левски се е криел. Там се е виждал с майка си, неговите приятели..."
В първите години след Освобождението под ръководството на Васил Караиванов са били предприети редица действия:
Стефан Караиванов: "Те започват да настаняват хората без домове, намират
им домове, от училището правят болница, за да могат там да се лекуват
болните, предприемат действия за нови закони, първите 15 дни правят 15
заседания на градския съвет. Било е много трудно, но именно това придава
на този първи градски съвет на Карлово това значение".
Доньо Тодоров - председател на Общински съвет Карлово: "Това събитие на
практика е преди Санстефанския мирен договор, с който беше възстановена
и българската държава. Това може би е началото на местното самоуправление в Третата българска държава..."
Васил Караиванов заедно с другите най-доверени сподвижници на Васил
Левски поставят началото на закона на вътрешната революционна
организация:
Дора Чаушева - директор на НМ "Васил Левски" : "Това е Теофан Райнов,
това е Иван Грозев, това е Петър Петров - първият секретар на градския
съвет и като продължение на своята дейност след Освобождението е
изключително важна тяхната работа в тази посока - изграждането на
законова основа на този вече свободен живот на българското общество".
В музея на Васил Левски в Карлово се съхраняват ценни документи и
издания на Васил Караиванов, които представят историята на Карловския
комитет, живота и делото на Левски.