С мнозинство бе взето решението за създаване на Организация за управление на туристически район „Долината на розите“, с център Казанлък по време на Учредителното събрание в Община Казанлък в присъствието на представител на Министерство на туризма, съобщиха от пресцентъра на общината.
Учредителното събрание реши с гласуване името на района да бъде „Долината на розите“. Бе избран 7-членен Управителен съвет. Делегатите приеха Устав на Организацията, размера на встъпителния и годишен членски внос и Контролен съвет.
„Долината на розите“, с център Казанлък е 6-ият регистриран туристически район в страната. Според основната и разширена специализация на туристическите райони, „Долината на розите“ ще бъде с фокус върху здравния и културен туризъм: Балнео, СПА и уелнес туризъм, културно-познавателен и фестивален туризъм, приключенски и екотуризъм, планински пешеходен и рекреативен туризъм, винен туризъм.
От началото на 2017г. регистрация са направили още 5 туристически района: „Родопи“ и „Варненски черноморски“, през 2018г. бе учреден „Бургаски черноморски“, „Тракийски“, с център Пловдив и „Рило-Пирински“, с център Благоевград. В края на седмицата се очаква Учредително събрание на „Дунавския“ в Русе. „Софийският“, и Великотърновският „Старопланински“ райони са в процедура по регистрация в Министерство на туризма и вероятно през март ще се проведе и тяхното Учредително събрание./plovdivnow.bg