Читалище "Иван Вазов" в Сопот е с ново ръководство Адвокат Антонина Цочева е била избрана за нов председател на НЧ "Иван Вазов-1871" в Сопот в средата на януари месец, научи KarlovoPress.com. Секретар на културната институция е Диана Кушева.
В началото на следващата седмица, настоятелството свиква редовно общо събрание за всички членове, за да бъде отчетена дейността, приходите и разходите на читалището за миналата година и приемане на годишния финансов отчет за 2019-та. По време на събранието ще бъдат разгледани насоките за развитие и културния календар за настоящата година. Последна точка от дневния ред е избор на нови членове поради напускане на действащи. Към настоящия момент молба за напускане е подал досегашният ръководител на читалището Диана Недкова.

Новият председател каза, че събранието ще бъде закрито за медии и граждани.