Всички дела срещу ген. Шивиков приключиха с оправдателни присъди

Ген. Димитър Шивиков публикува в профила си във фейсбук обстоен отговор относно окончателно приключилите дела срещу него. Постът му е насочен към всички, които през тези 6 години нито за миг не се осъмниха в него и през цялото време са го подкрепяли.

"След 6 години най-после дойде краят на една позорна сага, скалъпена от бившето висшо ръководство на Българската армия, в лицето на един семпъл командир на Сухопътни войски и посредствен началник на отбраната с „любезното” съдействие на политическото лидерство на министерството на отбраната и сервилното изпъленение от страна на военната прокуратура. Споменавам само тези три институции, но по същество в трите повдигнати обвинения срещу мен активно участваха представители на военна полиция и ДАНС. Двете дела приключиха окончателно с оправдателна присъда, а третото дело след като бях оправдан на първа инстанция, един прокурор с чувство на отговорност и осъзнавайки несъстоятелността на обвинителния акт го приключи", пише ген. Шивиков. Той се е позовал на един исторически пример, който не се отнася към огромната част на представителите на българската прокуратура, в частност от военна прокуратура.

" През 1946 година на национално съвещание на американските прокурори във Вашингтон, легендата на американското правосъдие прокурор Робърт Джаксън заявява: „Запомнете: Когато прокурорът действа в името на закона и обществото той е благотворната сила в страната. Когато действа от злоба или в интерес на някакви сили и кръгове – той се превръща в лошия пример и в тежък проблем за тази благословена от Бога страна!“ Изводите ги направете сами, приятели! През цялото време на съдебните процеси съм стоял гордо изправен, с открито лице и сърце на български генерал, отдал целия си съзнателен живот на вярна, отговорна и всеотдайна служба в името на благоденствието на народа ни и сигурността на Родината без да щадя сили и енергия.

През близо 30 годишната ми служба като офицер съм се ръководил от конституцията, ЗОВС, УВС на ВС на РБ и клетвата, която съм положил и стриктно спазвал до последния си ден на служба. Още от първия миг ясно осъзнах, че срещу мен се води една целенасочена, отлично планирана и организирана кампания, достигнала до съдебени процеси с една единствена цел да бъда компроментиран, злепоставен, уволнен от българската армия и „осъден”, с цел да се покаже безкомпромисната борба на военна прокуратура срещу „престъпленията”, извършвани от военнослужещи, но не им се получи. Кое ми дава основание да твърдя тази хипотеза, защото считам, че военна прокуратура си противоречи, правейки ми следната служебна характеристика, че познавам в пълен обем регламентиращите документи и функционалните ми задължения; притежавам богат професионален опит, който предавам на подчинените ми; ефективността от изпълнението на планираните и допълнително възлаганите задачи е много добра; изявявам се като лидер, притежавам способности да мотивирам и стимулирам подчинените ми; умея да упражнявам контрол и да оказвам помощ; проявявам честност, колегиалност и етичност в отношенията ми; ползвал съм се с авторитет.

Това е оценката за мен от военна прокуратура и в същия момент ме обвинява и оспорва тези ми способности пред военния съд. Категорично, ясно и твърдо не приех и отхвърлих предявените ми обвинения, посочени в обвинителните актове. Намирам същите за несъстоятелни и необосновани, същите са скалъпени и определям това като процес, изпълняван по поръчка. В хода на досъдебното производство при събирането на доказателства софийската военно-окръжна прокуратура се опита да ме сплаши и наложи психически натиск върху мен, за доказателство потвърждавам, че при огледа на жилището ми следователят пристигна с ескорт от военна полиция, които бяха в пълно бойно снаряжение т.е. с автомати, каски, пистолети сякаш са тръгнали да залавят закоравял престъпник, но те не оцениха обстоятелствата, че аз, генерал Шивиков съм психически устойчив и не се подавам на провокации. При разпита на част от свидетелите е използвана вербална заплаха към тях, а в един от случаите и принуда за свидетелстване срещу мен от страна на агент на ДАНС, всичко това се потвърди и доказа в хода на съдебния процес от показанията на свидетелите. Военна прокуратура брутално се опита да се изгаври с български офицер.

Част от нейните представители показаха, че изпълняват с готовност и огромна охота поръчки и нямат чувство за чест, достойнство и обективност, защото заради неистовото им желание да израстнат в кариерата, без да притежават необходимите знания и компетенции, са готови да преобърнат съдбата на всеки един невинен човек. Бях обвинен, че като командир на военно формирование 34 750 Карлово не съм спазвал изискванията на Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Р България относно: скритото управление на войските и да осигурявам сигурна и непрекъсната свръзка в подчинените ми формирования; не съм поддържал войсковия ред в съответствие с този устав; не съм зачитал честта и достойнството на подчинените ми колеги; не съм служил за пример на подчинените ми, като спазвам моралните и етичните норми на поведение. Всички тези твърдения не отговарят на истината, защото формированието, което командвах беше най-голямото не само от състава на Сухопътните войски, но и от състава на българската армия и през всичките години под мое командване сме постигали добри и отлични резултати.

През трите години на командване сме били обект на планови и непланови проверки от Инспектората на министерството на отбраната, Щаба на отбраната и командването на Сухопътните войски, инспекторски проверки от НАТО и резултатите винаги са били, че във военно формирование 34 750 се поддържа непрекъснато, скрито, сигурно и устойчиво управление и командване, поддържа се много добър войскови ред и дисциплина, във формированието е изграден много добър климат на взаимоотношения между всички категории военнослужещи, духът и моралът са на високо ниво.

През тези три години броят на желаещите военнослужещи от други формирования на БА да служат в бригадата беше изключително висок, а след моето освобождаване рязко се увеличи броят на напусналите военнослужещи и техният брой за една година достигна около 500 души. Към драскачите, изпълнени с негативизъм и злоба, заявявам, че не съм изхвърлен от редовете на БА, а сам напуснах след подаден от мен рапорт с ясното съзнание, че не съм извършил нищо нередно и така е редно, за да защитя името и авторитета си. Не съм се се възползвал от служебното си положение и не притежавам никаква вила. Аз, заедно с колегите сме служили и отдавали сили за издигане на авторитета на БА, участвали сме в отбелязването на мероприятия от национално и местно значение от нашата славна история, с което се гордеем.

По този начин сме допринесли съществено за военното и патриотично възпитание на българската младеж. Поделението, като обществена организация, под мое командване е взаимодействало и тясно е работило с местната и държавна власт. Всичко това е ставало преди мен и днес продължава да става и след мен, но само срещу мен военна прокуратура се превърна в бухалка за саморазправа. Същата в обвинението твърди, че съм уронил авторитета и престижа на БА, но един от апелативните съдии се обосновава, че не аз, а прокуратурата е дискредитирала, както моя, така и авторитета на БА, давайки гласност на обвинението без да е събрала надеждни и обективни доказателства за предполагаемите престъпления.

Един от следователите е внушил абсолютно еднакви показания на над 35 свидетели, като разликата е само в часа и датата на разпитите, сто процента съвпадение. Наблюдаващият прокурор и този следовател получиха в последствие повишение и израстнаха в кариерата", е написал Шивиков в социалните мрежи.

Той благодари на всички повече от 300 негови колеги, които са били разпитвани и в показанията си са били честни, открити и обективни.

" Приемете моите извинения за причинените неудобства и тревоги. Благодаря и на семейството ми, съпругата, децата, родителите, които ме подкрепяха и окриляха с надежда и вяра! Благодарности и към адвокатите Светлана Георгиева, Иван Жерков и Иван Денев истински професионалисти! Българският военен съд доказа, че има достойни и честни съдии, за които истината е базирана на факти и че не се подават на натиск и манипулации.

Тази съдебна битка за мен се превърна в кауза и ме научи, че предателствата идват от хора, на които безрезервно съм вярвал. Ще отдам сили и енергия в бъдеще да тържествуват законността и справедливостта в подобни скалъпени процеси. Една от първите спечелени битки е единодушното решение на Конституционния съд, че е нарушено правото на невинност до влизане в сила на присъдата, с неправомерното отнемане на допуск до класифицирана информация. Всички онези недостойни представители на правоохранителната система трябва да получат заслуженото си възмездие.

Именно подобни индивиди с ниска професионална компетенция и знания, но готови да изпълнят чужда воля, са в основата на ниския рейтинг на прокуратура, военна полиция и ДАНС. Гордея се, че съм български офицер, че България е моята родина и че българите сме достоен народ! За мен е чест да служа на Отечеството, а славата и величието е за България!", е посочил още в своя пост ген.Шивиков.