ВМЗ: Възникналият пожар в землището на с.Московец няма връзка с дейностите, извършени на полигон Анево По повод публикации в електронни медии и интернет сайтове относно възникнал пожар в землището на карловското с. Московец в следобедните часове на 9.12.2016г,. ръководството на “ВМЗ” ЕАД –
гр. Сопот уведомява: пожарът няма никаква връзка с дейностите на същата дата на полигон "Анево".
Там бе извършено контролирано унищожаване на бракувани боеприпаси и други взривни материали, отпаднали от производствения процес на дружеството. /Съгласно изискванията за безопасност и
информираност, ръководството на "ВМЗ" уведоми предварително обществеността и местните власти в населени места от общините Карлово и Сопот за планираните дейности./ Пожарът в землището на Московец е възникнал преди контролираното унищожаване на боеприпаси на полигона на между двете събития няма никаква причинно-следствена връзка.