В РИК 17 бе получен сигнал по телефона, в който се излагат твърдения, че срещу – член на секционна избирателна комисия в карловското село Соколица е налице висящо досъдебно производство относно купуване и продаване на гласове, съобщи БНТ.

Във връзка с така подадения сигнал, РИК 17 сметна, че няма основание за отстраняване му. Оснванието за това е, че в Изборния кодекс чл. 66 не е посочено точно това основание като причина за недопустимост на кандидатите за членове на секционни комисии. Така подаденият сигнал бе оставен без уважение.