Кметът на Карлово Емил Кабаиванов ще трябва да плати глоба от 3000 лв. за натрупано огромно сметище в дерето край ромската махала. Въпросното дере било добре обзаведено - там имало както дивани, матраци, дюшеци, възглавници и фотьойли, така и строителни и битови отпадъци като пластмаса стъкло, хартия, картон, излезли от употреба гуми и електрическо и електронно оборудване. Боклуците заемали сериозна площ между 1 и 2 км по протежение на дерето, а това би създало опасност от бедствие при евентуално наводнение.
Проверката на коритата на реките и деретата в района е извършена на 3 май т. г. от служители на РИОСВ след издадена заповед на министъра на околната среда и водите речните корита да бъдат почистени. След като нерегламентираното сметище било намерено, на Емил Кабаиванов бил написан акт, защото поддържането на коритата в добро състояние е задължение на съответните кметове.
Той обжалвал и пред Карловския районен съд били изтъкнати аргументите, че в района били извършвани многократни проверки, били поставяни табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци, както и контейнери за смет, дерето било почиствано и в рамките на обществената инициатива „Да изчистим България“, но всичко това не дало резултат. Съдът обаче намира, че взетите от Кабаиванов мерки са недостатъчни, и потвърждава глобата. Решението подлежи на обжалване пред Административния съд в Пловдив.