Инвалид съди общината за недостъпна среда Инвалид заведе дело срещу община Карлово заради недостъпната за хора с увреждания градска среда. Искът е на стойност 7000 лв., които човекът настоява да получи като компенсация за чувството за малоценност, което му създава неспособността да се придвижва безпрепятствено, и постоянния стрес.
Той е базиран на Закона за защита от дискриминация и е внесен в Карловския районен съд.