Заради коронавируса: Районен съд Карлово отменя открити заседания и въвежда мерки за безопасност Със заповед на председателя на съда Асима Вангелова от 11-ти до 27-ми март включително се отменя провеждането на насрочени открити съдебни заседания в Районен съд Карлово, с изключение на делата визирани в разпоредбите на чл. 329, ал. 1 и ал. 3, т. 8 от ЗСВ, които се разглеждат в сроковете, регламентирани в процесуалните закони.
С цел спазването на стриктни мерки за хигиена и ограничаване струпването на хора на закритите пространства в съдебните сгради се въвеждат следните мерки за безопасност:
1. На служителите в съда, които имат непосредствен контакт с граждани, незабавно ще бъдат осигурени предпазни маски, ръкавици и дезинфектанти, закупени със средства от бюджетната сметка на съда.
2. Служителите трябва да спазват строги хигиенни правила като работят с маски, които да се сменят на 2 часа, да се проветряват помещения, да избягват контакт с хора, които имат грипободобни симптоми.
3. На съдебните служители – Генка Пеновска, заемаща длъжността чистач и Иван Кацаров, заемащ длъжността домакин се възлага да предприемат необходимите действия по въпросите, касаещи координиране, вземане на мерки и извършване на дейности, за ограничаване разпространението на заболяването COVID-19 в двете сгради, в които се помещава Районен съд - на ул. Генерал Карцов № 44 и ул. Тодор Каблешков № 1, както следва:
- да осигурят необходимото количество дезинфектанти, предпазни маски, ръкавици за нуждите на съда;
- да дезинфектират по четири пъти на ден - помещения, повърхности, брави и врати;
- на входовете на съдебните сгради да поставят дезинфектанти.
До второ нареждане се разпорежда гражданите да бъдат ограничени в движението си в самите сгради и да не се струпват хора на входовете на съдебните сгради, помещенията, канцелариите и деловодствата на съда.
Част от допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19 и съобразно предложенията на Националния оперативен щаб, в Районен съд Карлово е създадена организация за допълнително улесняване извършването на отдалечени справки, като такива могат да бъдат извършвани, както чрез сайта на съда - https://karlovo-rs.justice.bg/, електронния адрес на съда - [email protected], така и на телефони:
Гражданско деловодство: +359 (335) 9 45 16, вътр. 107
Наказателно деловодство: +359 (335) 9 45 16, вътр. 110
Съдебно-изпълнителна служба: 0886 82 92 90
Архив: +359 (335) 9 45 16, вътр. 110
Бюро призовки: 0887 92 00 43; +359 (335) 9 45 16, вътр. 104
Бюро съдимост: +359 (335) 9 45 16, тел. и факс +359 (335) 9 44 25
Регистратура: +359 (335) 9 45 16, факс +359 (335) 9 44 25
Административен секретар: 0882989529; тел./факс +359(335) 9 32 62.
От сада припомнят на гражданите, че всички книжа по делата могат да бъдат изпращани по пощата. При посещения в сградите на съда, както и участие в съдебни заседания се препоръчва да се спазва дистанция от поне един метър, както и да се спазват общоприетите практики за хигиена. Отменят се приемните дни на гражданите с председателя на съда.