Община Карлово започва предоставянето на строителни материали за пострадалите от наводненията в селата Каравелово и Богдан.

В двете населени места ще бъдат доставени по 4 палета тухли /560 броя/ с размери 15х40х20 и по 16 палета /1920 броя/ с размери 20х40х20; по 766 торби цимент и по 234 торби варов разтвор. В Каравелово за разпределянето и раздаването на материалите отговаря заместник-кметът на общината Николай Цветков, а в Богдан – заместник-кметът Данка Люртова.

Строителните материали ще получат пострадалите от втора и трета категория - 15 домакинства с негодни за обитаване жилища, но подлежащи на ремонт, и 188 тежко пострадали с наводнен етаж и с унищожена покъщнина - съгласно критериите, определени от Обществения съвет за разпределение на даренията.